Home

De mate van vindingrijkheid, creativiteit en ontdekkingen die een omgeving uitlokt is afhankelijk van het aantal en soort variabelen in die omgeving.


landschapsarchitect Simon Nicholson (1971)


Better a broken bone than a broken spirit


Lady Marjory Allen

Engelse landschapsarchitect en promotor van kinderwelzijn


Ook de omgeving heeft invloed op de ontwikkeling. Wanneer een kind in een rijke leeromgeving leeft en de mogelijkheid om dingen te ondernemen en te onderzoeken zal zich sneller ontwikkelen dan wanneer er geen rijke leeromgeving is.

De buitenruimte moet dan ook een goede stimulans geven om te gaan ondernemen en te gaan onderzoeken. Per thema moeten er dan ook materialen, leer- en hulpmiddelen zijn om de leeromgeving te versterken.


Zwitsers psycholoog Jean Piaget (1896)

  • Beleef de Tuin wil (semi)openbare en private tuinen belevingsvol inrichten.
  • Beleef de Tuin doet dit door samen met eigenaar en gebruiker op zoek te gaan naar hun wensen. 
  • Beleef de Tuin helpt die dromen om te zetten in een plan.
  • Beleef de Tuin staat de organisatie en eigenaar bij in het realiseren van hun beleeftuin.

Project De Karmel