Aanbod

Paul Devauxstraat 20, 8000 Brugge, België

+32 (0)476537002

beleefdetuin@gmail.com

BELEEF de TUIN

ZORGT VOOR BELEVING

DIENSTEN

Speelnatuurmaker - en begeleider

Hoe kan BELEEFdeTUIN helpen?


Vorming over het belang van een belevende tuin

Participatietraject begeleiden

Procesbegeleiding, planopmaak en projectmanagement

Workshops en excursies

Doorlichting van de belevingskansen voor de tuin

Advies over beheer en onderhoud


Vorming over het belang van een belevende tuin


Beleef de Tuin geeft vorming aan teams van scholen, kinderdagverblijven,... over het belang van buitenspel voor kinderen op motorisch, psychosociaal en zintuiglijk vlak. En wat de gevolgen zijn voor de inrichting van de buitenruimte.

Na deze vorming is het team geïnspireerd om aan de slag ta gaan. Het personeel is in staat om hun speelvisie door te geven aan de ouders.

Het team heeft, aan de hand van de vele voorbeelden, ideeën opgedaan voor de eigen buitenomgeving.

Deze vorming kan perfect ingepast worden op een pedagogische studiedag. Mits wat aanpassing kan deze vorming ook gegeven worden aan de ouders.


Prijs: op aanvraag


Participatietraject begeleidenBeleef de Tuin begeleidt participatieve momenten voor diverse doelgroepen:

 • Bewoners van een WZC of/en hun kinderen
 • Leerlingen van basis en secundair onderwijs
 • Kinderen in de buitenschoolse opvang
 • Jeugdleiders
 • Buurtbewoners
 • ...

Na het participatiemoment zijn er voldoende ideeën om aan de slag te gaan en een praatplan vorm te geven.Prijs: op aanvraag


Procesbegeleiding, planopmaak en projectmanagement


Beleef de Tuin helpt je als team, private eigenaar om je ideeën en wensen uit te werken. Hoe?

 • Beleef de Tuin bespreekt jullie wensen en ideeën. We bekijken of deze haalbaar zijn en Beleef de Tuin brengt zijn ervaring in.
 • Met alle dromen gaat Beleef de Tuin aan de slag en maakt een praatplan op. Dit praatplan koppelt Beleef de Tuin terug.
 • We maken een plan van aanpak op.
 • Eventueel kan Beleef de Tuin vervolgens helpen bij het begeleiden van de uitvoering. 


Prijs: op aanvraag

Workshops en excursiesBeleef de Tuin biedt verschillende workshops aan om je beleeftuin te pimpen:

 • Bouwen van levende wilgenhutten, -tunnels, -poortjes, -hagen
 • Bouwen van tegelmuurtjes en mozaïeken
 • Solitaire bijen en maken van een bijenhotel
 • Aanplanten van bomen en struiken met de gebruikers van de beleeftuin
 • Op vraag...


Beleef de Tuin organiseert excursies naar voorbeeldprojecten. Deze excursies inspireren het volledige team of de werkgroep. Na de excursie hebben de deelnemers een heel goed idee van wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn voor hun tuin.


Prijs: op aanvraag


Doorlichting van de belevingskansen voor de tuin


Beleef de Tuin komt langs en bespreekt aan de hand van de ideeën, die leven bij de aanvrager, wat de mogelijkheden zijn van de tuin. Aan de hand van de eigen ervaring tast Beleef de Tuin mogelijkheden af.

Na het bezoek maakt Beleef de Tuin een verslag met aanbevelingen en kansen voor de toekomstige beleeftuin.


Prijs: per uur

Onderhoud en herstel van je wilgenhutBeleef de Tuin onderhoudt wilgenbouwsels: invlechten, snoeien en herstellen. 


Beleef de Tuin stelt een beheerplan op voor het beheer en het onderhoud van bomen, struiken en andere beplantingen.


Prijs: per uur

Voor scholen, kinderopvang, WZC gelegen in het Houtland (Beernem, Brugge, Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem) gelden voor sommige zaken, uit mijn aanbod, andere financiële voorwaarden. Informeer je daarom eerst bij BeleefdeTuin.

BELEEFdeTUIN

ZORGT VOOR BELEVING

Webevinden voor iedereen

Elke dag natuurlijk

Gezond en goed

Plaats voor kunst, creativiteit en fantasie

Gedeelde ruimte creëert betrokkenheid

Dynamiek en co-creatie

SNELLE LINK


Home     |     Aanbod


Projecten     |     Biografie


Contact

CONTACTEER ME

Telefoon: +32 476 53 70 02

Adres: Paul Devauxstraat 20, 8000 Brugge

Copyright © All Rights Reserved