Biografie

Wie is Dieter Willems ?


Ik ben geboren in 1972 en groeide op in Poperinge. Als kind was buiten spelen en ravotten na school, in weekends en vakanties heel gewoon. 

Toen ik op mijn 17de KSA leider werd, was ook hier het motto: NAAR BUITEN!


Zovele jaren later inspireren die ervaringen nog steeds mijn huidige werk. In 2003 begon ik te werken voor het Regionaal Landschap Houtland als natuur educatief medewerker.

Vanaf 2013 krijgen we dan vanuit scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang initiatieven meer en meer de vraag om hen te helpen bij het avontuurlijk inrichten van hun speelruimtes.

Ik begon me daarop te verdiepen in het belang van buitenspel voor de ontwikkeling van kinderen, hoe je daarop kan inspelen door een goede inrichting van de buitenruimte, alsook wat het belang is voor kinderen om in contact te  komen met de natuur.

In dezelfde periode werd het boek 'Het laatste kind in het bos' van Richard Louv vertaald in het Nederlands.  Het begrip 'natuur-tekort-stoornis' was geboren.

Ik kreeg de smaak te pakken. Dit is wat ik wou. Kinderen terug geven waar ze zo nood aan hebben en recht op hebben: BUITEN RAVOTTEN ! Zich kunnen en mogen vuil maken, risico's aangaan, grenzen verleggen.

Mijn opleiding als sociaal-agoog,  mijn natuur-educatief werk bij het regionaal landschap en mijn jeugdjaren waren dan ook de ideale mix om op 1 april 2019 mijn eigen zaak BELEEFdeTUIN te starten.

Speciale vaardigheid


Ontwerpen en bouwen van levende wilgenbouwsels.

ERVARING

Ontwerpen van tal van beleeftuinen bij scholenen buitenschoolse kinderopvang.