Projecten

Projecten


een selectie van projecten, die ik uitvoerde als werknemer van het Regionaal Landschap Houtland BEGELEIDINGSCENTRUM CAMPUS HET ANKER (project in de gezondheidszorg)


Vanuit het centrum kwam de vraag om hun tuin om te vormen tot een therapeutische tuin. Voor de werken was de tuin heel onoverzichtelijk en kwam deze heel rommelig over.

Samen met de werkgroep 'tuin' hebben we gebrainstormd. Van begin af aan was duidelijk dat er mee avontuur, meer beleving en meer rustige hoekjes moesten komen.

We vernieuwden de takkenril rond de weide, stippelden over het terrein een pad uit. Langs dit pad kwamen verschillende belevingselementen zoals enkele zithoeken, een avonturenterrein met boomhut, wadi, kampenzone, een waterspeelplaats. De moestuin kreeg een make-over.

Heel mooi in dit project is het samengaan tussen natuur, cultuur en psycho-sociaal welzijn.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 'T SPEELHUIS (project in de kinderopvang)

 

De opvang had net een nieuwbouw gezet. De tuin bestond uit een grasveld met enkele bomen en er is een voetbalveldje in kunstgras. In het gras staat ook een klassiek speeltoestel in een vierkante zandbak. Het team wou dat de tuin wat meer uitdaging verdiende.

Na een brainstorm werd een plan opgemaakt. Valkuilen als vuil worden, veiligheid, ouders kwamen aan bod en we bekeken hoe we deze valkuilen konden aanpakken.

In de tuin werd de zandbak rond het speeltoestel vergroot en deze kreeg een grillige vorm met een speelse afboording van boomstammen en 'wilgenmuurtje'. Twee dode bomen werden onder handen genomen door een kettingzaagkunstenaar. Er kwam een haag rond het voetbalveld, de tuin kreeg reliëf en er kwam een tweede zandbak en een wilgenhut. We planten extra struiken aan, die op termijn een speelbosje moeten worden. In de tuin brachten we takken om mee te spelen en te bouwen.

VBS DE KIEM 

 

De school wou de kleuterspeelplaats als eerste aanpakken. Behalve een strookje gras met wat restjes groen van een vorig project, een kippenren en een klassieke zandbak bestond de rest van de speelplaats uit tegels.

Samen met de leerkrachten werd er een eerste maal gebrainstormd. Ook de kinderen konden hun dromen meegeven. Als laatste was er een vormingsavond voor de ouders. Ook zij konden hun mening kwijt.

Er werd al snel besloten om de hele speelplaats uit te breken. Een derde zou opnieuw verhard worden zodat de kinderen nog konden fietsen. De rest veranderde in een reuze zandbak, een blote voetenparcours, een podium met zitboomstammen, een wilgenhut, speelbosje, bloemenweide, reliëf en boomstammen. Een deel van de tegels werden hergebruikt als afboording en zitbank.

MPIGO DE ZANDKORREL (schoolproject)

 

MPIGO De Zandkorrel is een typische GO school met heel veel graspartijen met daartussen de schoolgebouwen. Eigen aan een mpi is gebruik maken van hun tuin binnen de lessen. De vraag was dn ook om de vele graspartijen om te vormen tot een beleeftuin waarin veel meer mogelijk zou zijn.

Het hele project kwam er in verschillende fases. We legden een speelbosje aan, er kwam een grote wilgenhut met lange tunnel, bomen, kleinfruit, appelbomen, vlinderstruiken, zithoekjes, reliëf, boomstammen, heel veel bloembollen en een bloemenweide. En nog is het niet gedaan. In 2020 breken we nog een deel tegels uit en krijgt het voetbalveld een kring van haagpartijen rond zich

CHIROHUIS DE KARMEL (jeugdproject)


De mensen van De Karmel wilden hun grote buitenruimte veel avontuurlijker maken dan dat ze op heden was. De grote uitdaging was hier om de twee waterpartijen die op terrein aanwezig zijn en volledig afgesloten waren met draad, terug open te maken. Gelukkig volgden de uitbaters deze redenering. De beide poelen werden beter geprofileerd en het slib werd ter plaatse verwerkt om zo extra reliëf te creëren op het terrein.De grootste waterpartij doet ondertussen dienst als zwemvijver. De kleinste is via een handpomp gekoppeld aan een zelf gemaakte waterspelelement.

Naast deze aanpassingen kwam er ook een boomhut, een mikado in het bos, drie wilgenhutten die via tunnels met elkaar verbonden zijn.

In het gedeelte aan de refter groeien er nu frambozen en doornloze braam. Er staan laagstam fruitbomen. Met de aarde uit de wadi werd een zitberm in de vorm van het chiroteken aangelegd. Het midden dienst als vuurplaats. 

Maar de eyecatcher is het grote amfitheater met daaronder een tunnelnetwerk gemaakt van rioolbuizen. Hierop nemen vele verblijvende groepen hun groepsfoto.

DE SPEELPLEKKE (gemeentelijk project)


Natuurpunt Jabbeke en de gemeente wilden een stukje grond aan de Maskobossen omvormen tot een belevende onthaalruimte. Op dit kleine perceel kwam een zelfgemaakt evenwichtstoestel, een wilgenhut, een mooi geprofileerde gracht, een ronde berm die dienst doet als zitplaats, toneelruimte en vuurplaats.